Chương trình Double Degree kéo dài trong vòng 5 năm. Sinh viên ra trường sẽ có hai bằng cử nhân nhưng chương trình này chỉ xét tuyển hồ sơ cho sinh viên sau khi hoàn tất chương trình học năm thứ nhất tại trường.
 
 
Về đầu trang