Tôi hét toáng lên "Xuống ngay" khi thấy cậu anh còi đang vắt vẻo trên cửa sổ, một tay cầm kiếm đồ chơi chém loạn xạ vào cậu em.
 
 
Về đầu trang