Bee hơn ba tuổi nhưng đã biết bắt bẻ mỗi khi mẹ dùng từ không đúng.
 
 
Về đầu trang