Gà Chíp vào lớp 3, đã biết đọc, biết viết, biết suy ngẫm và hiểu được nhiều bài học kỷ luật cho thiếu nhi.
 
 
Về đầu trang