Bạn không nên chọn sơn tường một màu, bài trí quá nhiều đồ đạc hay treo rèm quá thấp.
 
 
Về đầu trang