Hệ lam đặt cây lá bên cửa sổ vừa giúp tránh nắng vừa đem lại màu xanh cho văn phòng ở TP HCM.
Trang trí theo màu
 
 
 
Về đầu trang