Ngôi nhà ở quận 2, TP HCM, là nơi chung sống của 3 thế hệ, chi phí xây dựng và hoàn thiện cơ bản hết khoảng 1,3 tỷ đồng.
Trang trí theo màu
 
Chỉ vài ngày nữa, vòng sơ tuyển cuộc thi ảnh "Không gian sống thông minh" sẽ đến hạn chót nhận bài thi. Theo ban tổ chức, ở giai đoạn nước rút, số lượng ảnh gửi tham dự ngày càng tăng.
 
 
Về đầu trang