Tổ hợp 12 ngôi nhà nổi với đầy đủ chức năng sống là công trình hơn 20 năm của cặp vợ chồng nghệ sĩ Canada, sống ven vịnh Vancouver.
Trang trí theo màu
 
 
 
Về đầu trang