Gia đình có nhiều nhu cầu khác nhau nhưng căn nhà ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) vẫn rất gọn gàng.
Chiếm diện tích 3,3 m2, mẫu giường thông minh có thể chứa được hết quần áo, chăn gối kèm các loại vali, đồ dùng của bạn.
Trang trí theo màu
 
 
 
Về đầu trang