Vợ chồng chủ nhà mong muốn mỗi phòng trong nhà đều phải có sự khác biệt và yếu tố lạ.
Trang trí theo màu
 
 
 
Về đầu trang