Dù thấp và không chiếm diện tích, nhưng có nhiều loại bàn trà để được nhiều loại sách vở, đồ dùng.
 
 
Về đầu trang