Nơi ngủ nghỉ được xếp trên gác tạo ra nhiều khoảng không để kê đồ đạc trong nhà.
 
 
Về đầu trang