Gia đình tôi có miếng đất diện tích 4x9,4 m. Tôi muốn xây ngôi nhà với quy mô 4 tầng, một lửng.
Bạn có thể sử dụng những chiếc gối, gương hình chữ cái để bày trong nhà, tạo nên sự khác biệt.
Trang trí theo màu
 
 
 
Về đầu trang