Không gian 123 m2 ở Hà Đông (Hà Nội) dành cho gia đình gồm đôi vợ chồng trẻ, hai con và một người giúp việc.
Trang trí theo màu
 
 
 
Về đầu trang