Không gian sử dụng nhiều đồ tái chế, hình trang trí đơn giản với màu sắc ấn tượng.
Trang trí theo màu
 
 
 
Về đầu trang